ออกแบบผลิต แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PCB)

บริการ ออกแบบ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตและประกอบแผ่น PCB

ขั้นตอนการดำเนินงาน

- ทีมงานจะเก็บและสรุปความต้องการของลูกค้า

- ทำต้นแบบเพื่อทดสอบร่วมกับลูกค้า

- สรุปแบบและอนุมัติการผลิตจากลูกค้า


ข้อแนะนำ

- ลูกค้าจะต้องมีผู้รับผิดชอบโครงการและสามารถตัดสินใจได้

- จำนวนการผลิตควรมากกว่า 20 ชิ้นซึ่งจะทำให้ต้นทุนต่อชิ้นไม่สูง


สนใจรายละเอียด

Email : salebowman@gmail.com; j.rattanavongsa@gmail.com

มือถือ : 0851405727
Visitors: 55,610